Český stát

- vznikl v poslední třetině 9. století

- prvním historicky doloženým knížetem byl Bořivoj

- přemyslovci sídlili na Levém Hradci, pak se přestěhovali do Prahy

- během konce 9. a během 10. století vybudovali stát s pevnou ústřední vládou

- opírali se o křesťanství

- v r. 995 byl ukončen sjednocovací proces vyvražděním rodu Slavníkovců

- moc raně středověkého státu závisela na osobnosti, která stála v čele nebo na osobách zastávající jiná odpovědná místa

- mezi významné osobnosti 10. století patří:

  • Václav

  • Boleslav I. a II.

  • Vojtěch

Václav

- vládl 11 let

- panovník obratný:

  • nepostil se do nerovného boje s Jindřichem I. Ptáčníkem

  • platil mu tribut (daň z míru)

- byl zavražděn jeho bratrem Boleslavem I.

- podporoval křes»anství

 

Boleslav I. a II.

- za vlády Boleslava I. a Boleslava II. se podařilo stát sjednotit a rozšířit. Jejich moc sahala od Krakova až k východnímu Slovensku

- Boleslavu II. se podařilo založit Pražské biskupství

- patronem Biskupství se stal Václav

 

Vojtěch

- byl 2. pražským biskupem

- usiloval o nezávislost církve na panovnické moci

 

- po smrti Boleslava se stát dostal do krize, která trvala až do nástupu Břetislava I. v 11. století

Verze k tisku:Český stát